Nr.112 - Danmark Dejligst - ansøgning om tilskud til festival i Humlebæk

Sagsnr.: 18/20933

 
Carsten Nielsen (A)

Beslutningstema

Der skal tages stilling til ansøgning fra foreningen Danmarks Dejligst Humlebæk om tilskud fra Kulturpuljen på 35.000 kr. til musikfestivalen Danmark Dejligst i Humlebæk.

Sagsfremstilling og økonomi

Foreningen Danmark Dejligst Humlebæk søger om tilskud til afholdelse af musikfestivalen Danmark Dejligst i Humlebæk lørdag d. 8. september.


Danmark Dejligst er et landsdækkende initiativ, som med Rasmus Nøhr i spidsen beskriver sig selv som et samarbejde mellem små byer, der vil holde en fest sammen, og et fælles kontor, der tager sig af vidensdeling, scene, lyd, lys, hovednavne, risiko og investering, crew, sponsorer, hjemmeside, pr og fællesindkøb. Foreningen Danmark Dejligst Humlebæk er således en lokal forening i Humlebæk stiftet med det formål at få Danmark Dejligst til Humlebæk.


Det nationale initiativ Danmark Dejligst er støttet af en række sponsorer og Danmark Dejligst kommer derfor med det musikalske indhold, men det er op til de lokale foreninger at sørge for rammerne for musikfestivalen. Hovedsponsorerne for festivalen er Coop, XL-Byg, Tuborg Fondet og Braunstein, og musiknavnen, som kommer til at spille i Humlebæk d. 8. september, er Rasmus Nøhr, Zididada og Jokeren.

 

Danmark Dejligst beskriver på sin hjemmeside sit koncept således:

”Det er gratis for en by at blive en del af Danmark Dejligst Festival. Alle der har lyst at holde folkefest med hinanden, er velkomne i vores festival, som står til rådighed med scene, lyd, lys, crew, lydmand og konferencier, så festen kan blive så god som mulig. Det er jeres fest, og vi er super glade for at I vil være med til at fejre Dejlige Danmark.


Danmark Dejligst har et setup med 2 hovednavne. Festivalen sørger for hovednavne, som bliver finansieret af en andel af vores salg på pladsen (85%). Festivalen tager risikoen ved regnvejr, og lægger lidt til side i solskin. Dvs. 15 % af al omsætning går til de lokale frivillige ubeskåret uanset hvad.” 


Foreningen Danmarks Dejligst Humlebæk har søgt Infrastruktur- og Teknikudvalget og fået tilladelse til at afholde festivalen på Bjerre Strand. På Infrastruktur- og Teknikudvalgets møde d. 28. februar 2018 udtalte udvalget bl.a.:

”Udvalget udtrykker glæde over initiativet og håber at lokale borgere spadserer til arrangementet. Udvalget forventer, at arrangørerne sikrer efterfølgende oprydning af arealet og sikrer at arealet tilbageleveres i samme stand.”

Herudover besluttede Infrastruktur- og Teknikudvalget, at:

 

”Administrationen anviser de nærmere vilkår for brug af arealet, herunder blandt andet at:

-         Arrangementet skal foregå uden udgifter for kommunen. Det betyder bl.a. at arrangøren på egen regning skal retablere, hvis der fx bliver kørt spor i en græsplæne.

-         Lejer skal betale for vand, strøm, affald, toiletter mv. 

-         Lejer afleverer det lejede opryddet og i orden

-         Lejer selv skal indhente de nødvendige tilladelser/bevillinger i forbindelse med salg af fødevarer, øl og vand, politi og andet.

-         Arrangementet skal slutte senest kl. 23 af hensyn til naboerne.”

 

Budgettet for Danmark Dejligst i Humlebæk ser således ud:

 

Udgifter

Beløb (kr.)

El
Koda - afgifter
Oprydning
Trykning af plakater
Hoppeborg
Avisannoncering
Toiletvogn

7.000
5.000
5.000
3.000
5.000
2.500
7.500

I alt

35.000

Indtægter

 

Egenfinansiering

0

I alt

0

Ansøgt Kulturpuljen

35.000


Administrationens bemærkninger

Administrationen vurderer, at Danmark Dejligst i Humlebæk er et spændende arrangement, der understøtter Kulturpuljens formål om at understøtte kulturaktiviteter, der kommer mange borgere i Fredensborg Kommune til gode og aktiviteter med professionelt kunstnerisk indhold.

 

Administrationen vurderer dog ikke i dette tilfælde, at ansøgningen lever op til retningslinjerne for tilskud fra Kulturpuljen, idet det fremgår af retningslinjerne for tilskud fra Kulturpuljen, at:”

Kulturudvalget lægger vægt på, at aktiviteten har et realistisk budget, og at arrangører af aktiviteter med et budget på over 5.000 kr. søger anden finansiering gennem egenfinansiering, deltagerbetaling/entréindtægter, sponsorater eller tilskud fra fonde eller andre puljer.”

Endvidere fremgår det af sagen, der blev besluttet på møde i Infrastruktur- og Teknikudvalget 28. februar 2018, at ”lejer skal betale for vand, strøm, affald, toiletter mv.”

Som det fremgår af Danmark Dejligst beskrivelse af konceptet, får de lokale foreninger selv 15 % af omsætningen. Der kan derfor forventes en del indtægter til de lokale foreninger og arrangører, som kan dække de centrale udgifter i ansøgningen.

 

Administrationen vurderer ikke, at ansøgningen lever op til retningslinjerne for tilskud fra Bylivspuljen, idet Bylivspuljen sigter mod at understøtte aktiviteter, der skaber liv i bymidten, og det gør Danmarks Dejligst i Humlebæk ikke, idet aktiviteten finder sted på Bjerre Strand.

 

Administrationen indstiller, at der meddeles afslag på ansøgningen.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Retningslinjer for tilskud fra Bylivspuljen.

Kompetence

Kulturudvalget.

Kommunikation

I henhold til retningslinjerne for tilskud fra Bylivspuljen skal ansøger i sit markedsføringsmateriale gøre opmærksom på, at Kulturudvalget i Fredensborg Kommune er bidragsyder.

Indstilling

  1. At der meddeles afslag på ansøgningen.

Beslutning i Kulturudvalget (18-21) den 21-08-2018

Administrationen omdelte en fornyet ansøgning fra Foreningen Danmark Dejligst Humlebæk, som blev sendt til administrationen d. 20. august kl. 9.56.

 

  1. Administrationens indstilling blev ikke fulgt.
  2. Udvalget besluttede at bevilge kr. 20.000 fra Bylivspuljen med bemærkningen om at foreningen er ved at etablere sig som ny forening, og at udvalget forventer, at foreningens aktiviteter fremover er selvfinansieret. Udvalget bemærkede desuden, at den endelige ansøgning var indsendt for sent.