Nr.111 - Nivå Big Band - ansøgning om tilskud til instruktionsforløb og koncert

Sagsnr.: 18/18468

 
Carsten Nielsen (A)

Beslutningstema

Der skal tages stilling til ansøgning fra Nivå Big Band om tilskud på 5.000 kr. fra Kulturpuljen 2018 til instruktionsforløb og koncert med professionel gæstesolist.

Sagsfremstilling og økonomi

Nivå Big Band ønsker med ansøgningen at søge inspiration og et højere niveau ved at arbejde sammen med en professionel musiker og samtidig give kommunens borgere mulighed for at nyde samspillet mellem Nivå Big Band og en professionel musiker.

 

Projektet indeholdet et prøveforløb med to instruktionsaftener med professionel jazzviolinist Kristian Jørgensen og en afsluttende offentlig koncert på Humlebæk Bibliotek d. 25. november kl. 15-17.

 

Budgettet for arrangementet ser således ud:

 

Udgifter

Beløb (kr.)

Honorar, solist
Honorar, dirigent til koncert
Transport og vikarer

5.000
2.000
2.000

I alt

9.000

Indtægter

 

Egenfinansiering

4.000

Ansøgt Kulturpuljen

5.000

 

Administrationens bemærkninger
Administrationen bemærker, at ansøgningen lever op til retningslinjerne for tilskud fra Kulturpuljen. Herudover bemærker administrationen, at Nivå Big Band har fået et tilskud på 6.000 kr. fra Kulturpuljen 2018 til en dansekoncert d. 17. marts 2018.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Retningslinjer for tilskud fra Kulturpuljen.

Kompetence

Kulturudvalget.

Kommunikation

I henhold til retningslinjerne for tilskud fra Kulturpuljen skal ansøger i sit markedsføringsmateriale gøre opmærksom på, at Kulturudvalget er bidragsyder.

Indstilling

  1. At der bevilges et tilskud på 5.000 kr. fra Kulturpuljen 2018 til Nivå Big Band.

Beslutning i Kulturudvalget (18-21) den 21-08-2018

Administrationens indstilling vedtaget.