Nr.109 - Foreningen Mere Liv i Nivå Bymidte - ansøgning om tilskud til Nivå Byfest

Sagsnr.: 18/21638

 
Carsten Nielsen (A)

Beslutningstema

Der skal tages stilling til ansøgning fra foreningen Mere Liv i Nivå Bymidte om tilskud på 32.000 kr. fra Bylivspuljen til afholdelse af en byfest i Nivå lørdag d. 15. september 2018.

Sagsfremstilling og økonomi

Foreningen Mere Liv i Nivå Bymidte søger på vegne af borgergrupperne FællesVærket og Smuk Nivå Bymidte om tilskud til afholdelse af en byfest i Nivå i september 2018.

Mere Liv i Nivå Bymidte er en nystartet forening i Fredensborg, som primært har til formål skabe mere liv i Nivå Bymidte.  Det er tanken, at byfesten skal være en årlig tilbagevendende begivenhed.

I ansøgningen skriver Mere Liv i Nivå Bymidte ”De to Borgergrupper FællesVærket og Smuk Nivå Bymidte er opstået på baggrund af det forfald, som vi oplever i Nivå omkring bymidten. Vi ønsker at tage et klart medansvar for at skabe en anden udvikling, hvor vi igen får en bymidte vi kan være stolte af. Det kræver langt flere aktiviteter og arrangementer i bymidten.”

Ansøgningen er vedlagt sagen som bilag. (bilag 1)

 

Intentionen med byfesten er at blande lokale kulturelle aktiviteter og musik med forskellige foreningsbaserede aktiviteter. Byfesten løftes således i et fællesskab af Nivå-Kokkedal Fodboldklub, spejderne, Mødestedet, Nivå Nu, FællesVærket, Centerforeningen, Nivå Musiklaug og Nivå Bibliotek, som hver især byder ind med aktiviteter eller faciliteter.

Programmet byder på mange forskellige aktiviteter, der sikrer et hyggeligt, festligt og spændende arrangement der kan samle Nivå borgerne på tværs af alder og etnicitet. Byfesten afholdes på torvet i Nivå Centret, på cirkuspladsen og på fodboldbanen ved Nivå Skole Syd. 

Program for byfesten:

Kl. 10.00 Loppemarked
Kl. 11.00 Musik og børneaktiviteter, bl.a. ballondyr, ansigtsmaling og dans
Kl. 13.00-15.00 Fodboldturnering
Kl. 14.00 Kæledyrsskue
Kl. 15.00Kaffe og kage
Kl. 17.30Fællesspisning i Lille Vergils Have
Kl. 19.00Fællesdans med Dansvingerne
Kl. 22.00Byfesten lukker

 

Fra kl. 11 til kl. 22 om aftenen planlægges der musik med en række lokale bands.

Mere Liv i Nivå Bymidte har sendt nedenstående udgiftsbudget til afholdelse af byfest. Foreningen afholder i fællesskab med de øvrige arrangører udgifter til faciliteter, mad og børneaktiviteter, men søger om tilskud til musik og scene.

 

 

Udgifter

Beløb (kr.)

Scene, lyd og lys
Musik
Kaffe, kage, saftevand og diverse
Borde, stole mv. (finansieres af Centerforeningen)
Diverse børneaktiviteter (finansieres af Bibliotek og foreninger)
Annoncering og plakater

15.000
17.000
2.000
5.000
3.000

7.000

I alt

49.000

Indtægter

 

Egenfinansiering

17.000

I alt

17.000

Ansøgt Bylivspuljen

32.000

 

Administrationens bemærkninger
Administrationen vurderer, at ansøgningen fra Mere Liv i Nivå Bymidte lever op til retningslinjerne for tilskud fra Bylivspuljen ved at være en aktivitet, der skaber liv i bymidten, skaber og understøtter nye relationer og netværk på tværs af handelsliv, fritids- og kulturforeninger samt inddrager en bred gruppe borgere.

 

På udvalgsmødet d. 16. april 2018 drøftede Kulturudvalget principielt ansøgninger om tilskud til byfester og besluttede, at ansøgninger om tilskud til byfester kan imødekommes med tilskud på mellem 5.000 kr. og 20.000 kr.

 

Administrationen indstiller, at der bevilges et tilskud på 20.000 kr. fra Bylivspuljen til Nivå byfest.

 

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

 

Retsgrundlag

Retningslinjer for tilskud fra Bylivspuljen.

 

Kompetence

Kulturudvalget.

Kommunikation

I henhold til retningslinjerne for tilskud fra Bylivspuljen skal ansøger i sit markedsføringsmateriale gøre opmærksom på, at Kulturudvalget i Fredensborg Kommune er bidragsyder.

 

Indstilling

  1. At der bevilges et tilskud fra Bylivspuljen til Nivå Byfest på 20.000 kr.

Beslutning i Kulturudvalget (18-21) den 21-08-2018

Administrationens indstilling vedtaget.