Nr.108 - FoodyFredensborg - ansøgning om tilskud til opstart af forening

Sagsnr.: 18/18470

 
Carsten Nielsen (A)

Beslutningstema

Der skal tages stilling til ansøgning fra FoodyFredensborg om tilskud på 5.000 kr. fra Bylivspuljen til opstart af fællesspisningsarrangementer i efteråret 2018.

Sagsfremstilling og økonomi

FoodyFredensborg er en nystartet forening i Fredensborg med det overordnede formål at undersøtte den planlagte fysiske byfornyelse i Den Grønne Slotsby-projektet med et aktivt byliv. I foreningens vedtægter lyder det: Foreningen FoodyFredensborgs formål er gennem fællesspisninger at fastholde og udvikle et stærkt og meningsfyldt lokalsamfund.

 

I ansøgningen, som er vedlagt sagen om bilag, skriver FoodyFredensborg:

”Vi har valgt i denne forening at fokusere på fællesspisninger, hvor der er mulighed for, at aldersgrupper mødes på kryds og tværs. Vi vil skabe et fællessrum i vores by, hvor vi lærer hinanden bedre at kende og vores gængse ”hverdagscirkler” krydser hinanden. Gode relationer kan sagtens starte med ”Vil du række mig kartoflerne?”.”

 

FoodyFredensborg vil holde fællesspisningerne i Kulturhuset Fredensborg Gl. Bio og skriver, at de på den måde også gerne vil bidrage til en øget brug af huset. Om sommeren kan fællesspisningen eventuelt foregå på Langedam.

 

Konceptet for fællesspisningerne bliver:

Kl. 18: Maden serveres
Kl. 19: Visning af Disney Show, så småbørnsforældre kan blive lidt længere…
Kl. 19.30-20.00: Et kulturelt indslag, så der gennem en fælles oplevelse etableres en fælles reference blandt deltagerne.

 

Det er foreningens vision, at fællesspisningerne skal være for alle, og det skal prisen derfor også være, dvs. ca. 75 kr. pr. person. Desuden er det foreningens ønske, når økonomien er stabiliseret i foreningen, at kunne give et vist antal fribillettet til eksempelvis flygtninge, så de på den måde kan opbygge et netværk i deres nye hjemby. Maden leveres af lokale restauranter og cateringfirmaer, da det ikke muligt at lave mad i Kulturhuset Fredensborg Gl. Bio.

 

Af ansøgningen fremgår det:

”Økonomisk kommer foreningen til at bygge på støttemedlemsskaber i kombination med salg af drikkevarer til fællesspisningerne, men da det er en del af visionen, at alle skal være velkomne og vi derfor holder kuvertprisen på et minimum, vil foreningen i noget omfang også behøve anden støtte – og specielt i starten, grundet likviditet.
 

FoodyFredensborg har sendt følgende udgiftsbudget for fællesspisningerne i 2018:

 

Udgifter

Beløb (kr.)

Oprettelse af website
Køb af domæne
Revisor (frivillig)
Rengøring (frivillig)
Udsmykning
Diverse
Bank-udgifter (gebyrer bl.a. webbank og Mobile Pay)

2.000
200
0
0
2.000
2.000
1.200

I alt

7.400

Indtægter

 

Tilskud Bylivspuljen

5.000

Resultat

2.400

Ansøgt Bylivspuljen

5.000

 

Administrationens bemærkninger
Administrationen bemærker, at der i retningslinjerne for tilskud fra Bylivspuljen ikke stilles samme krav til f.eks. egenfinansiering som ved tilskud fra Kulturpuljen. Bylivspuljen skal være lettere tilgængelig og skabe rum til nye fællesskabsdannende initiativer, som har brug for en håndsrækning for at kunne komme godt fra land.

 

Administrationen vurderer, at ansøgningen fra FoodyFredensborg lever op til retningslinjerne for tilskud fra Bylivspuljen ved at være en aktivitet, der skaber liv i bymidten, skaber og understøtter nye mødesteder samt inddrager en bred gruppe borgere.

 

Administrationen indstiller derfor, at der bevilges et tilskud på 5.000 kr. til FoodyFredensborg.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence

Kulturudvalget.

Kommunikation

I henhold til retningslinjerne for tilskud fra Bylivspuljen skal ansøger i sit markedsføringsmateriale gøre opmærksom på, at Kulturudvalget i Fredensborg Kommune er bidragsyder.

Indstilling

  1. At der bevilges et tilskud på 5.000 kr. fra Bylivspuljen til FoodyFredensborg.

Beslutning i Kulturudvalget (18-21) den 21-08-2018

Administrationens indstilling vedtaget.