Nr.107 - Bylivspuljen - status

Sagsnr.: 18/18758

 
Carsten Nielsen (A)

Beslutningstema

Oversigt over Bylivspuljen fremlægges til orientering.

Sagsfremstilling og økonomi

Bevillingen til Bylivspuljen er på 300.000 kr. 

 

Kulturudvalget skal på dette møde godkende forslag til retningslinjer for Bylivspuljen, men udvalget har allerede bevilget midler fra puljen.

Der fremlægges på dette møde også en ansøgning om tilskud fra puljen.

 

På Kulturudvalgets møde d. 30. maj bevilgede udvalget et tilskud på 18.000 kr. til Borgerforeningen Fredensborg til afholdelse af Fredensborg Slotsmarked.

 

Der er således 282.000 kr. tilbage i Bylivspuljen til Kulturudvalgets disposition på dette møde.

 

Sager med konsekvenser for Kulturpuljen til behandling på dette møde:

 

Ansøger

Aktivitet

Ansøgt (kr.)

Indstilling (kr.)

FoodyFredensborg

Opstart af forening

5.000

5.000

Foreningen Mere Liv i Nivå Bymidte

Nivå Byfest 2018

32.000

20.000

I alt

 

 

25.000

 

Status for Bylivspuljen er vedlagt sagen som bilag. (bilag 1)

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Retningslinjer for Bylivspuljen.

Kompetence

Kulturudvalget.

Indstilling

  1. At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Kulturudvalget (18-21) den 21-08-2018

Administrationens indstilling vedtaget.