Nr.105 - Kulturstrategisk drøftelse

Sagsnr.: 18/8155

 
Carsten Nielsen (A)

Beslutningstema

Henover en række temadrøftelser på kulturudvalgets møder, drøftes ønsker og forventninger til kulturen i Fredensborg Kommune på længere sigt. Kulturudvalget vil tage fat på den første drøftelse.

Sagsfremstilling og økonomi

På dette møde tages der fat på første temadrøftelse, som er ”Hvad er kultur i Fredensborg Kommune? Hvad vil vi med den?

Programmet for temadrøftelsen ser således ud:

 • Rammer for kulturen i Fredensborg Kommune i dag v/ Lina Thieden
 • 1:1 dialog: Hvad er kultur for dig?
 • Fælles dialogproces over spørgsmålende:
  • Hvilket mærke ønsker Kulturudvalget at sætte på Fredensborg Kommune de næste fire år?
  • Hvad ønsker udvalget særligt at fremme og hvordan?
  • Hvad bidrager et veludviklet kommunalt kulturtilbud også til?
  • Hvilke innovative og kreative partnere kan vi forestille og at samarbejde med og hvordan vil Kulturudvalget lykkes med dette?

 

Efterfølgende temadrøftelser vil særskilt behandle udviklingspotentialerne for de områder, der i dag ligger unde Kulturudvalgets område, j.f. nedenstående grafik.

 
Ambitionen er en formuleret kulturstrategisk retning for de næste fire år.

Bevilling

 

Kompetence

Kulturudvalget.

Indstilling

 1. Sagen drøftes.

Beslutning i Kulturudvalget (18-21) den 16-04-2018

Udvalget besluttede at udsætte drøftelsen til mødet den 2. maj.

 

Der er fra Seniorrådet modtaget en kommentar vedr. Den Kulturstrategiske drøftelse.

Beslutning i Kulturudvalget (18-21) den 02-05-2018

Udvalget besluttede at udsætte sagen til mødet den 21. august 2018.

Beslutning i Kulturudvalget (18-21) den 21-08-2018

Sagen blev drøftet. Administrationen arbejder videre med et udkast til kulturbegreb, som forelægges udvalget på et kommende møde