Nr.104 - Godkendelse af dagsorden

Carsten Nielsen (A)

Beslutning i Kulturudvalget (18-21) den 21-08-2018

Dagsorden godkendt.