Nr.70 - Meddelelser fra administrationen

Sagsnr.: 16/1993

 
Carsten Wulff (V)

Beslutningstema

Administrationen orienterer om aktuelle sager.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence

Kulturudvalget.

Indstilling

  1. At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Kulturudvalget (18-21) den 16-04-2018

Administrationen orienterede om

-        De kommende tre forfatteraftner i maj, oktober og november 2018

-        4. maj arrangementet ved Ringovnen

Administrationens orientering blev taget til efterretning.