Nr.69 - Meddelelser fra formanden

Sagsnr.: 16/1992

 
Carsten Wulff (V)

Beslutningstema

Formanden og udvalgsmedlemmerne afgiver meddelelser til udvalget.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence

Kulturudvalget.

Indstilling

  1. At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Kulturudvalget (18-21) den 16-04-2018

Formand Ulla Hardy-Hansen orienterede om deltagelsen i det Bibliotekspolitiske Topmøde i Herning.

Formandens orientering blev taget til efterretning.