Nr.68 - Sager på vej til Kulturudvalget

Sagsnr.: 16/1985

 
Carsten Wulff (V)

Beslutningstema

Der orienteres om sager på vej til Kulturudvalget.

Sagsfremstilling og økonomi

På alle Kulturudvalgsmøder behandles indkomne ansøgninger til Kulturpuljen. Kulturpuljen har ingen frister, og alle ansøgninger vil blive behandlet løbende. En opdateret status på Kulturpuljen vil også blive fremlagt til orientering på alle udvalgsmøder.

2. maj

Fortsat drøftelse af kulturbegrebet og udviklingen af kulturen i Fredensborg Kommune - en proces over flere møder (drøftelse)

Status for etablering af mødelokaler på Nivå Bibliotek (orientering)

Copenhagen Phil – præsentation af aktiviteter i Fredensborg Kommune (orientering)

Byrådets arbejdsgrundlag 2018-2021 (beslutning)

 

30. maj

Fortsat drøftelse af kulturbegrebet og udviklingen af kulturen i Fredensborg Kommune - en proces over flere møder (drøftelse)

Pejlemærker for fremtidens Biblioteker (beslutning)

Kulturpakker (beslutning)

Kulturpris 2018 (beslutning)


21. juni
Temamøde for Kulturudvalget om pejlemærker for bibliotekerne

21. august
Kulturkonference 2018 (beslutning)
Årets Motiv (beslutning)
Museum Nordsjælland – årsregnskab (orientering)

Revision af vedtægter for Fredensborg Musikskole (beslutning)

Fredensborg Musikskoles virke (orientering)

 

11. september og fremover
Driftsaftale med Nivaagaard Teglværks Ringovn (beslutning)
Driftsaftale med Fredensborg Lokalhistoriske Museum (beslutning)
Driftsaftale med Nivaagaards Malerisamling (beslutning)
Fejring af Danmarks Befrielse 2019 (beslutning)

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence

Kulturudvalget.

Indstilling

  1. At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Kulturudvalget (18-21) den 16-04-2018

Orienteringen blev taget til efterretning.