Nr.67 - Nivå Børnefilmklub - tilskud til Nivå Open Air 2018

Sagsnr.: 18/7997

 
Carsten Wulff (V)

Beslutningstema

Der skal tages stilling til ansøgning fra Nivå Børnefilmklub om tilskud på 24.600 kr. fra

Kulturpuljen 2018 til afholdelse af Nivå Open Air 2018.

Sagsfremstilling og økonomi

Nivå Børnefilmklub planlægger ligesom de tre foregående år at afholde familiearrangementet Nivå Open Air i Kalvehaven. Det sker den tredje lørdag i august, så det vil i 2018 sige lørdag d. 18. august.

Nivå Børnefilmklub beskriver deres overordnede formål således:

”Vi ønsker at styrke sammenhængskraften og samle borgerne fra Fredensborg Kommune omkring en stor fælles picnic og hyggelig filmvisning for hele familien under åben himmel”

Hele ansøgningen er vedhæften sagen som bilag. (bilag 1)

Af ansøgningen fremgår det, at der i 2017 deltog 800-900 mennesker, familier, unge og ældre i arrangementet, som altså både er en stor fællesspisning og en filmforevisning under åben himmel i Kalvehaven.

Budgettet for Nivå Open Air 2018 ser således ud:

Udgifter

Beløb (kr.)

Leje af film
Leje af mobilt lærred
KODA
Renovation
Udsmykning af Kalvehaven
Elektriker
Markedsføring
Forplejning af frivillige

7.000
27.000
1.300
300
3.000
2.400
6.000
1.600

Udgifter i alt

48.600

Indtægter

Beløb (kr.)

Egenfinansiering
Tilskud fra Nordea Fonden
Indtægter ved salg i baren
Private bidragsydere

6.000
10.000
3.000
5.000

Indtægter i alt

24.000

Ansøgt Kulturpuljen

24.600

 

Administrationens bemærkninger
Administrationen bemærker, at Kulturudvalget på sidste møde d. 13. marts behandlede en sag om tilskud på 400.000 kr. til film i fire byer i kommunen. Ansøger Thomas Bernsen havde foretræde for Kulturudvalget og fremlagde sin ansøgning. Kulturudvalget valgte at afslå ansøgningen, men bevilgede et tilskud på 30.000 kr. til et filmarrangement i Nivå, dvs. samme slags arrangement som Nivå Open Air. Thomas Bernsen har før været medlem af Nivå Børnefilmklub, men er det ikke mere, og de to ansøgninger har derfor ikke noget med hinanden at gøre. Thomas Bernsen har overfor administrationen afslået tilskuddet til et filmarrangement i Nivå, da det ikke var hans projekt, men er det, som Nivå Børnefilmklub står for.

Administrationen bemærker, at Nivå Børnefilmklub har fået tilskud til Nivå Open Air i de sidste tre år. I 2015 og 2016 fik Nivå Børnefilmklub et tilskud på 10.000 kr. til afholdelse af arrangementet. Begge år havde de dog ansøgt om 25.000 kr. til arrangementet. I 2017 søgte Nivå Børnefilmklub om et tilskud på 40.500 kr., idet de ønskede at udvide arrangementet med en koncert inden filmen. Kulturudvalget valgte i første omgang at bevilge et tilskud på 10.000 kr. som de foregående år, men valgte på et senere møde at bevilge yderligere 20.000 kr., således at Nivå Børnefillmklub i alt fik et tilskud til Nivå Open Air 2017 på 30.000 kr.

I år er der ikke planlagt en koncert inden filmen. 

Administrationen bemærker, at arrangementet er succesfuldt og professionelt udført, og at det opfylder et behov om et større kulturarrangement i Nivå, der kan samle byen, og som kan være med til at skabe Nivås kulturelle identitet. Arrangementet understøtter Kulturstrategiens indsatsområder:

”Børne- og ungekultur” og ”Kunst og kultur i det offentlige rum”.

 

Ifølge Kulturpuljens retningslinjer bevilges der ikke tilskud til forplejning.

 

Administrationen indstiller, at der bevilges et tilskud på 10.000 kr. som i 2015 og 2016 fra Kulturpuljen 2018 til afholdelse af Nivå Open Air 2018.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Retningslinjer for tilskud fra Kulturpuljen.

Kompetence

Kulturudvalget.

Kommunikation

I henhold til retningslinjer for tilskud fra Kulturpuljen skal ansøger i sit

markedsføringsmateriale gøre opmærksom på, at Kulturudvalget i Fredensborg Kommune er

bidragsyder.

Indstilling

  1. At der bevilges et tilskud på 10.000 kr. fra Kulturpuljen 2018 til afholdelse af Nivå Open Air 2018.

Beslutning i Kulturudvalget (18-21) den 16-04-2018

Administrationens indstilling blev vedtaget.