Nr.66 - Sangkoret Cantarellerne - tilskud til koncert i Karlebo Kirke

Sagsnr.: 18/7424

 
Carsten Wulff (V)

Beslutningstema

Der skal tages stilling til ansøgning fra Sangkoret Cantarellerne om tilskud til koncert i Karlebo Kirke d. 5. maj 2018.

Sagsfremstilling og økonomi

Sangkoret Cantarellerne beskriver i ansøgningen formålet med koncerten således:

”Formålet er at dele vores korsang med alle, der har lyst til at høre på os. I dette tilfælde synger vi sammen med det finske Wallmokoret, så det gør det mere spændende at høre på. Desuden vil vi gerne udbrede glæde ved at synge sammen, da det er bevist, at det er godt for sjæl og krop.”

Sangkoret Cantarellerne søger om tilskud til honorering af dirigent og musikere. Medlemmerne i Sangkoret Cantarellerne betaler kontingent, som går til honorering af korets dirigent i det daglige.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Retningslinjer for tilskud fra Kulturpuljen.

Kompetence

Kulturudvalget.

Kommunikation

I henhold til retningslinjer for tilskud fra Kulturpuljen skal ansøger i sit

markedsføringsmateriale gøre opmærksom på, at Kulturudvalget i Fredensborg Kommune er

bidragsyder.

Indstilling

  1. At der bevilges et tilskud på 4.500 kr. til Sangkoret Cantarellerne til koncert i Karlebo Kirke d. 5. maj 2018.

Beslutning i Kulturudvalget (18-21) den 16-04-2018

Administrationens indstilling blev vedtaget.

Udvalget ønsker at få oplyst, hvor mange der har deltaget ved koncerten.