Nr.65 - Kokkedal Byfest 2018

Sagsnr.: 18/7992

 
Carsten Wulff (V)

Beslutningstema

Der skal tages stilling til ansøgning fra Arrangørgruppen bag Kokkedal Byfest om tilskud fra Kulturpuljen 2018 på 15.000 kr. til afholdelse af Kokkedal Byfest 2018.

Sagsfremstilling og økonomi

Kokkedal Byfest arrangeres af en planlægningsgruppe under Kokkedal på Vej, der

ønsker at afholde Kokkedal Byfest 2017 for alle borgere i Fredensborg Kommune.

 

Projektbeskrivelsen og programmet for Kokkedal Byfest 2018 er vedhæftet sagen som bilag. (bilag 1)

 

I 2017 blev Kokkedal Byfest arangeret af mere end 200 frivillige engagerede, herunder fritids- og idrætsforeninger, kulturforeninger, folkeoplysende organisationer, politiske partier, borgergrupper, interessegrupper samt offentligt og privat ansatte i indsatser, projekter og institutioner.

Arrangørerne forventer, at der igen i år er cirka 200 frivillige deltagende arrangører af Kokkedal Byfest.

 

Byfesten afholdes i år torsdag d. 21. juni og fredag d. 22. juni. Byfesten er de foregående år blevet afholdt i og omkring Medborgerhuset Egedal, men i år flytter arrangørerne Byfesten til Bølgepladsen centralt i Kokkedal. Af ansøgningen fremgår det:

Siden sidste års byfest har Klimatilpasningsprojektet skabt nogle unikke faciliteter i Kokkedal. Bølgepladsen er et af stederne, der har gode muligheder for at mødes, lave aktiviteter og er desuden centralt placeret i Kokkedal. Festlighederne rykker derfor fra Egedal Medborgerhus til Bølgepladsen.”  

 

Af ansøgningen fremgår det også, at arrangegørgruppen ønsker at supplere den mangfoldige lokale underholdning med professionel underholdning med bandet Laid Back, som har givet et særligt tilbud på 30.000 kr., da bandet har et ønske om at medvirke til imageændring i udsatte boligområder. Herudover ønsker arrangørgruppen også at prioritere professionel børneunderholdning om fredagen for alle institutionerne i Kokkedal.

 

Om torsdagen arrangerer Café Naboskab i samarbejde med Fredensborg Bibliotekerne en fællesspisning og koncert i Beboerhuset i Byengen.

 

Arrangørgruppen ansøger om tilskud til koncerthonorar og teknisk afvikling under Kokkedal Byfest. Øvrige udgifter dækkes af Kokkedal på Vej.

 

Budgettet for Kokkedal Byfest 2018 ser således ud:

 

Udgifter

Beløb (kr.)

Torsdag – sceneoptræden
Fredag – Laid Back
Teknik – fredag
Annoncering i ugebladene
Markedsføring
Div. materialer
Forplejning til frivillige
Børneunderholdning
Service og logistik
Elektriker

6.000
30.000
4.000
5.000
3.500
3.000
1.000
10.000
5.000
1.500

Udgifter i alt

69.000

Indtægter

 

Kokkedal på Vej – egenfinansiering
Sammen om Kokkedal

39.000
15.000

Indtægter i alt

54.000

Ansøgt Kulturpuljen

15.000

 

Administrationens bemærkninger

Administrationen vurderer, at ansøgningen lever op til retningslinjerne for tilskud fra

Kulturpuljen og især understøtter Kulturpuljens formål om at skabe kulturaktiviteter, der kommer mange borgere i Fredensborg Kommune til gode, fremmer børn og unges deltagelse i

kulturlivet og skaber tværfagligt samarbejde på tværs af bysamfund og foreninger.

 

Administrationen bemærker, at Kulturudvalget i 2017 bevilgede et tilskud til Kokkedal Byfest, som i 2017 hed Kokkedal Kulturfestival, på 10.000 kr.

 

Administrationen bemærker, at der til behandling på dette møde er ansøgninger fra tre bysamfund om tilskud til afholdelse af en byfest. Hertil kommer, at ansøgerne om tilskud til afholdelse af byfester, sommerfester og lignende ofte øger det ansøgte beløb år efter år.  Administrationen vurderer derfor, at der er behov for en principiel drøftelse af, om der kan gives til en eller flere byfester pr. bysamfund og i givet fald hvilken størrelse, tilskuddet skal have, f.eks. 10.000-15.000 kr., og om tilskuddet primært skal gå til kulturelle aktiviteter.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Retningslinjerne for tilskud fra Kulturpuljen.

Kompetence

Kulturudvalget.

Kommunikation

I henhold til retningslinjerne for tilskud fra Kulturpuljen skal ansøger i sit

markedsføringsmateriale gøre opmærksom på, at Kulturudvalget i Fredensborg Kommune er

bidragsyder.

Indstilling

  1. At Kulturudvalget drøfter det principielle i ansøgninger om tilskud til byfester, herunder hvor mange byfester pr. bysamfund, der kan gives tilskud til, samt hvilken størrelse disse tilskud skal have.

 

  1. At der bevilges et tilskud til Arrangørgruppen bag Kokkedal Byfest til afholdelse af Kokkedal Byfest 2018.

Beslutning i Kulturudvalget (18-21) den 16-04-2018

Kulturudvalget drøftede det principielle i ansøgningen og besluttede at:

  1. støtte byfester med et beløb på mellem 5.000-20.000 kr.
  2. der bevilges 15.000 kr. til Kokkedal Byfest.