Nr.63 - Foreningen Fredensborg Smukkest - Fredensborg Byfest 2018

Sagsnr.: 18/7565

 
Carsten Wulff (V)

Beslutningstema

Der skal tages stilling til ansøgning fra Foreningen Fredensborg Smukkest om tilskud på 25.000 kr. fra Kulturpuljen 2018 til Fredensborg Byfest 2018.

 

Sagsfremstilling og økonomi

Foreningen Fredensborg Smukkest ønsker tilsvarende med sidste år at afholde en byfest på Store Torv i Fredensborg bymidte og ansøger i den forbindelse om tilskud. Fredensborg Byfest 2018 afholdes den 16. juni 2018 fra kl. 11-22 og er gratis for alle deltagere.

 

Ansøgningen er vedhæftet sagen som bilag (bilag 1). Et budgetskema er ligeledes vedhæftet sagen som bilag (bilag 2).

 

Ansøger gør i sin ansøgning opmærksom på, at Fredensborg Byfest er et non-profit arrangement. Et eventuelt overskud i foreningen vil blive reinvesteret i byens kulturelle udvikling som for eksempel den skøjebane, som foreningen opsatte i Fredensborg ved juletid. Fredensborg Byfest skabes af frivillige kræfter, der sørger for samarbejder med byens butikker og foreninger.

 

Programmet er baseret på lokale bands, der vil optræde til Fredensborg Byfest: Asminderød Kirkes junior- og børnekor med orkester, Ultramarin, Morty, vinderen af det bedste lokale band i Nordsjælland (konkurrence blandt lokale bands på radiokanalen NORD-FM), Anette Lolk Dansestudio, Isabella Lübke (kendt fra X-factor) og Silke.

 

Herudover har foreningen booket hovednavnet Back-to-back til at optræde ved byfesten, og der vil være en storskærm, der viser fodboldkampen Danmark-Peru. Efter fodboldkampen vil DJ Dan Rachlin byde op til disko.

 

Ansøger skriver i sin ansøgning:
”2018 er året, hvor vi som noget nyt vil skabe en base for at agere endnu mere lokalt. Vi vil vise vejen for at alle køb/råvarer/drikkevarer/madvarer kan gøres lokalt. Fx skal vores t-shirts købes i den lokale tøjbutik, og alle butikkerne vil have mulighed for at sælge dem. Dermed tilfalder fortjenesten butikkerne. Den øl, der skal sælges, brygges i Tikøb. Og vi vil skaffe vildt til grillen fra oplandets jægere. Lokal synlighed i alt vi laver”.

 

 

 

 

Økonomi

Udgifter

Beløb (kr.)

Lokale bands, scene, lys og lyd

51.200

Hovednavn ”Back-to-back” og storskærm

55.700

Diverse

3.500

Udgifter i alt

110.400

Indtægter

Beløb (kr.)

Sponsorater

20.400

Indtægter fra salg af mad og lotteri

25.000

Ansøgt Fritidspuljen

20.000

Ansøgt Fog Fonden

20.000

Indtægter i alt

85.400

Ansøgt Kulturpuljen i alt

25.000

 

Administrationens bemærkninger
Administrationen bemærker, at Fredensborg Byfest i 2017 modtog et tilskud på ansøgte 20.000 kr. fra Kulturpuljen 2017.


Administrationen bemærker, at ansøger også har ansøgt Fritidspuljen om tilskud på 20.000 kr. til Fredensborg Byfest 2018.


Administrationen bemærker, at ansøgningen lever op til retningslinjer for Kulturpuljen og især lever op til kriterierne om at være en ”kulturaktivitet, der kommer mange borgere i Fredensborg Kommune til gode” og at være en ”kulturaktivitet med professionelt kunstnerisk indhold”.

 

Administrationen bemærker, at der til behandling på dette møde er ansøgninger fra tre bysamfund om tilskud til afholdelse af en byfest. Hertil kommer, at ansøgerne om tilskud til afholdelse af byfester, sommerfester og lignende ofte øger det ansøgte beløb år efter år.  Administrationen vurderer derfor, at der er behov for en principiel drøftelse af, om der kan gives til en eller flere byfester pr. bysamfund og i givet fald hvilken størrelse, tilskuddet skal have, f.eks. 10.000-15.000 kr., og om tilskuddet primært skal gå til kulturelle aktiviteter.

 

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Retningslinjer for tilskud for Kulturpuljen.

Kompetence

Kulturudvalget.

Kommunikation

I henhold til retningslinjer for tilskud fra Kulturpuljen skal ansøger i sit markedsføringsmateriale gøre opmærksom på, at Kulturudvalget i Fredensborg Kommune er bidragsyder.

Indstilling

  1. At Kulturudvalget drøfter det principielle i ansøgninger om tilskud til byfester, herunder hvor mange byfester pr. bysamfund, der kan gives tilskud til, samt hvilken størrelse disse tilskud skal have.

 

  1. At der bevilges et tilskud til Foreningen Fredensborg Smukkest til afholdelse af Fredensborg Byfest 2018.

Beslutning i Kulturudvalget (18-21) den 16-04-2018

Kulturudvalget drøftede det principielle i ansøgningen og besluttede at:

  1. støtte byfester med et beløb på mellem 5.000-20.000 kr.
  2. der bevilges 20.000 kr. til Fredensborg Byfest.