Nr.62 - Kulturpuljen 2018 - status

Sagsnr.: 17/24444

 
Carsten Wulff (V)

Beslutningstema

Oversigt over Kulturpuljen 2018 fremlægges til orientering.

Sagsfremstilling og økonomi

Status for Kulturpuljen 2018

Det oprindelige budget for Kulturpuljen 2018 var 835.000 kr. inkl. 200.000 kr. i merbevilling i forbindelse med budgetforliget 2018-2021.

 

Budgettet er dog efterfølgende blevet nedskrevet med 155.000 kr., som følge af Kulturudvalgets beslutning på udvalgsmødet d. 12. september 2017 om overførsel af faste tilskud til kommunens kulturhuse samt pleje af udearealer ved Højsager Mølle fra Kulturpuljen til separate konti.

 

Det korrigerede budget for Kulturpuljen 2018 er derfor 680.000 kr.

 

Hertil kommer forventet overførsel af ubrugte midler fra Kulturpuljen 2017 på 247.000 kr. Byrådet godkendte overførsel af ubrugte midler på mødet d. 3. april.

 

Kulturudvalget har allerede bevilget 718.525 kr. til nye aktiviteter i 2018. Der er derfor pr. dags dato 313.475 kr. tilbage i Kulturpuljen 2018 til Kulturudvalgets disposition på dette møde.


Sager med konsekvenser for Kulturpuljen til behandling på dette møde:

 

Ansøger

Aktivitet

Ansøgt (kr.)

Indstilling (kr.)

Foreningen Fredensborg Smukkest

Fredensborg Byfest 2018

25.000

-

Karlebo Idrætsforening

John Mogensen Koncert under Karlebo Sommerfest

25.000

-

Kokkedal Byfest

Kokkedal Byfest 2018

15.000

-

Sangkoret Cantarellerne

Koncert i Karlebo Kirke

4.500

4.500

Nivå Børnefilmklub

Nivå Open Air 2018

24.600

10.000

I alt

 

94.100

 

 

Bevilling

 

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence

Kulturudvalget.

Indstilling

  1. At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Kulturudvalget (18-21) den 16-04-2018

Orienteringen blev taget til efterretning.