Nr.61 - Skilt til Kulturhuset Fredensborg Gl. Bio

Sagsnr.: 17/6458

 
Carsten Wulff (V)

Beslutningstema

Der skal tages stilling til nyt skilt til Kulturhuset Fredensborg Gl. Bio.

Sagsfremstilling og økonomi

Foreningen Kulturhuset Fredensborg Gl. Bio har længe ønsket et skilt til kulturhuset. Derfor har administrationen i samarbejde med bygningens arkitektfadder og et skiltefirma udarbejdet et forslag til et skilt.

 

Forslag til skilt til Kulturhuset Fredensborg Gl. Bio er vedhæftet sagen som bilag (bilag 1). I forslaget fremgår der også en idé til et cykelstativ, som dog ikke er med i tilbuddet.

 

Skiltet er fremlagt for kulturhusforeningen, der har godkendt bogstavernes placering. Foreningen har ønsket bronzebogstaver og belysning bag ved bogstaverne. En løsning med belysning, hvortil der kommer vedligeholdelse, vil dog være meget bekostelig, da der skal føres et kabel til hvert bogstav enten fræset ind i væggen eller monteret i skinne. Belysningen vil derfor blive dyrere end selve skiltet, og er derfor ikke taget med i forslaget.

 

Økonomi

Udgifter

Beløb (kr.)

Bronzebogstaver

26.890

Montering

7.840

Leje af lift

2.500

Udgifter i alt

37.230

 

Administrationens bemærkninger
Godkendes skiltet vil det blive finansieret gennem den anlægsbevilling, der er frigivet til Kulturhuset Fredensborg Gl. Bio. Kulturudvalget besluttede på møde den 31. januar 2018 at ”fravælge at benytte anlægsbevillingen til en stoletribune i Fredensborg Bio af æstetiske årsager og af hensyn til en fleksibel anvendelse af lokalet.” Til denne stoletribune var afsat en ramme på 300.000 kr., som derfor igen er til rådighed til andre tiltag i Kulturhuset Fredensborg Gl. Bio.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence

Kulturudvalget.

Indstilling

  1. At skilt til Kulturhuset Fredensborg Gl. Bio samt økonomi godkendes.

Beslutning i Kulturudvalget (18-21) den 16-04-2018

Administrationens indstilling blev vedtaget.