Nr.60 - Revision af statutter for Kulturpris

Sagsnr.: 18/8120

 
Carsten Wulff (V)

Beslutningstema

Det skal drøftes, hvorvidt statutter for Fredensborg Kommunes Kulturpris skal revideres.

Sagsfremstilling og økonomi

Kulturudvalget har på møde den 10. oktober 2017 ønsket en sag, hvor statutterne for kommunens Kulturpris drøftes. Udvalget diskuterede hvorvidt statutterne skulle revideres for at præcisere hvem, der kan modtage prisen. På denne baggrund fremlægges nu en drøftelse af statutterne for Fredensborg Kommunes Kulturpris.

 

De gældende statutter for Fredensborg Kommunes Kulturpris er vedhæftet sagen som bilag (bilag 1).

 

Baggrund:
Fredensborg Kommunes Kulturpris uddeles for at hædre en indsats, der i særlig grad har haft en kulturel betydning eller bidraget til at fremhæve kommunen som kulturkommune, og som desuden har medvirket til at udbrede forståelse for og glæden ved kulturel udfoldelse.

 

Kulturprisen uddeles på baggrund af indstillinger til modtager af kulturprisen fra kommunens borgere. På baggrund af disse indstillinger vælger Kulturudvalget en vinder af årets Kulturpris. Prisen er på 5.000 kr. og uddeles hvert år ved et særskilt, offentligt arrangement.

 

Ifølge de nedskrevne statutter kan Kulturprisen kun uddeles én gang til samme modtager, og Kulturprisen kan kun tildeles personer, foreninger og grupper, der enten har bopæl, hjemsted eller virkeområde i Fredensborg Kommune.

 

Kulturudvalget besluttede på udvalgsmøde den 17. januar 2018, at Kulturprisen kun skulle uddeles hvert andet år og næste gang i efteråret 2018.

 

Revision af statutter for Kulturpris
Statutterne for kommunens Kulturpris skal derfor revideres, så det fremgår, at Kulturprisen kun uddeles hvert andet år samtidig med, at det skal fremgå, at det er Kulturudvalget, der uddeler Kulturprisen. En række andre forhold for statutterne kan dog drøftes:

 

Skal prisen fortsat være på 5.000 kr?
Det fremgår af statutterne, at prisen skal udgøre det samme beløb som Fredensborg Kommunes Fritidslederpris, som er på 5.000 kr. Kulturudvalget kan vælge at ændre det beløb, som Kulturprisen skal udgøre.

Skal udvalget kunne vælge en vinder uden en indstilling?
På nuværende tidspunkt skal vinderen af Kulturprisen findes blandt de kandidater, som kommunens borgere har indstillet. Det kan drøftes, om Kulturudvalget skal kunne udpege en vinder af Kulturprisen, der ikke har været indstillet.

Kan man få prisen, når man har fået den før?
Ifølge statutterne kan Kulturprisen kun uddeles én gang til samme modtager. Det kan drøftes, hvorvidt en person/forening skal kunne modtage Kulturprisen flere gange.

Skal ansatte i kommunen kunne modtage Kulturprisen?
Der er ved tidligere Kulturprisudpegninger blevet diskuteret, hvorvidt en ansat fra kommunen skal kunne modtage Kulturprisen.

 

Administrationens bemærkninger
Administrationen vil opdatere statutterne med de godkendte ændringer, som vil danne baggrund for den Kulturprisoverækkelse, der skal afholdes i efteråret 2018.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence

Kulturudvalget.

Indstilling

  1. At statutter for Fredensborg Kommunes Kulturpris drøftes.

Beslutning i Kulturudvalget (18-21) den 16-04-2018

Kulturudvalget drøftede statutterne og bad administrationen indarbejde rettelserne.