Nr.58 - Godkendelse af dagsorden

Carsten Wulff (V)

Beslutning i Kulturudvalget (18-21) den 16-04-2018

Godkendt.