Nr.23 - Etablering af netværk LoRaWAN

Sagsnr.: 18/34182

 
Cømert Sonsuz (A)

Beslutningstema

Infrastruktur- og Teknikudvalget godkender forslag til investering i smalbåndsnetværk LoRaWAN (Long Range Wide Area Network), som supplerer og styrker den digitale infrastruktur i Fredensborg Kommune, specielt til brug for ensartet indsamling af data inden for eksempelvis trafik, miljø og ejendomme.

 

Sagsfremstilling og økonomi

Baggrund

Smart City / Internet of Things- teknologier (IoT) er i hastig udvikling i disse år. Teknologierne indebærer muligheder for nye og bedre services til borgere og offentlige / private virksomheder samt økonomisk vækst og energibesparelser i samfundet.

 

Fredensborg Kommune er faktisk – så småt – i gang med at anvende smarte teknologier og data (Smart City), men vi kan med fordel skærpe og udbygge indsatsen.

 

Inden for Smart City anvendes der oftest smalbåndsnetværket LoRaWAN, en trådløs netværksløsning, som både optimerer og understøtter det videre arbejde med smarte teknologier og digital infrastruktur samt god og ensartet datahåndtering.

 

Der vil på marts-mødet i Infrastruktur- og Teknikudvalget blive fremlagt en oversigt over igangværende projekter omkring digital infrastruktur.

 

Igangværende IoT-initiativer Andre potentielle IoT-løsninger

i Fredensborg Kommune (figur 1.) i Fredensborg Kommune (figur 2.)

 

 

 


LoRaWAN og Fredensborg Kommune

I Fredensborg Kommune er det hensigtsmæssigt at anvende LoRaWAN-teknologien i forbindelse med igangværende og kommende IoT-initiativer, hvor vi for nuværende har erfaringer fra affaldshåndtering, optimering af kommunale bygninger (fx indeklimamåling og benyttelsesgrad), regnvandshåndtering og lysstyring (figur 1.).

 

Der er flere grunde til, at LoRaWAN er en relevant teknologi:

IoT-enheder, sensorer og målestationer anvendes ofte i sammenhæng med netværksløsning LoRaWAN, da det sikrer en ensartet datasamling og kommunikation, som er med til at styrke den digitale infrastruktur.

 

Anvendelse af LoRaWAN åbner ligeledes op for et væld af andre potentielle IoT-løsninger fra intelligente rottefælder, flådestyring og trafikmåling til måling af vandkvalitet og forudsigende vedligeholdelse af fx bygninger og veje (predictive maintenance).

Smarte IoT-løsninger via et IoT-netværk kan optimere driften i Fredensborg Kommune og give besparelser på energiforbruget – og så kan det samtidig fungere som en hurtig og bedre genvej til en lang række andre IoT-løsninger.

 

Eksempelvis har Ballerup Kommune investeret i netværket LoRaWAN i forbindelse med optimering af deres flådestyring (biler). Allerede inden for det første år har man opnået en positiv business case (+10.000 kr.) og forventer en årlig nettobesparelse på 50.000 kr. frem til år 2022. Dette skal ses i kombination med en mere valid mængde data, der er til rådighed i beslutningsprocesserne.

 

LoRaWAN’s fordele

De afgørende fordele med LoRaWAN er, at:

-          rækkevidden er meget lang (op til 30 km. pr. installeret gateway)

-          små datamængder kan overføres med meget lidt strøm

-          det er billigt at installere og uden større infrastrukturinvesteringer

-          sikkerheden er høj (den højeste krypteret sikkerhedsnøgle)

-          netværket giver fuldt ejerskab (open source) over egne data

 

Med LoRaWAN kan IoT-enhederne placeres i den fjerneste skov uden mobildækning eller fast strømforsyning eller i landområder, hvor bredbåndsdækningen ikke rækker. Denne teknologi er således relevant for opkoblede enheder, som ikke behøver strømforsyning eller hyppig udskiftning af batterier.

Nedenstående figur (Gate 21 2018) viser datenes vej fra sensor til skrivebord via et LoRaWAN-netværk (IoT-netværk).

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Økonomi

Da LoRaWAN netværk styrker den digitale infrastruktur og går på tværs af forskellige fagområder, kommer det således hele Fredensborg Kommune til gavn. Det anbefales derfor at anvende midler fra den eksisterende pulje til digital infrastruktur til indkøb og installering af LoRaWAN.

 

LoRaWAN er relativt billig at installere og uden omfattende infrastruktur-investeringer. Omkostninger forventes at løbe op på ca. 75.000-100.000 kr. til indkøb og implementering. Dernæst påregnes omkostninger til drift.

 

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

 

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

FNs verdensmål

11. Bæredygtige byer og lokalsamfund

12. Ansvarligt forbrug og produktion

13. Klimaindsats

 

Byrådets arbejdsgrundlag
8. Bæredygtighed og miljø – vejen frem

 

Kompetence

Infrastruktur- og Teknikudvalget.

 

Indstilling

  1. At forslag til smalbåndsnetværk LoRaWAN, som supplerer og styrker den digitale infrastruktur i Fredensborg Kommune, specielt til brug for ensartet indsamling af data inden for eksempelvis trafik, miljø og ejendomme godkendes.

 

Beslutning i Infrastruktur- og Teknikudvalget den 06-03-2019

Godkender administrationens indstilling.