Nr.9 - Sager på vej per 09. januar 2019

Sagsnr.: 18/3066

 
Freja Brabæk Kristensen (O), Cømert Sonsuz (A)

Beslutningstema

Udvalget orienteres om sager der er planlagt til behandling.

Sagsfremstilling og økonomi

Listen over sager på vej er et planlægningsredskab for kommende møder.

Sager opført på listen kan flytte dato, nye sager kan komme til, og varslede sager kan blive uaktuelle og udgå. 

 

  • Skiltning i Fredensborg By - parkeringspladser og busholdepladser.

 

Kompetence

Infrastruktur- og Teknikudvalget.

Indstilling

  1. At orienteringen tages til efterretning.

 

Beslutning i Infrastruktur- og Teknikudvalget den 09-01-2019

Orientering om sager vedr. mobilmaster sættes på dagsordenen primo 2019.