Nr.8 - Orientering per 09. januar 2019

Sagsnr.: 17/28986

 
Freja Brabæk Kristensen (O), Cømert Sonsuz (A)

Sagsfremstilling og økonomi

Movia har besluttet at udfase køreplaner i rammerne på stoppestederne. Udfasningen indebærer, at de trykte opslag på stoppestederne ikke længere viser afgangstider. I stedet gives vejledning til, at kunderne selv kan søge liveopdateret information på mobiltelefon, samt information om linjenummer, destination, zone- og stoppestedsnummer. Movia har informeret om ændringerne i det vedlagte brev Forenkling af informationen på stoppesteder (se bilag).

 

Beslutning i Infrastruktur- og Teknikudvalget den 09-01-2019

Orienteringen tages til efterretning, idet man noterer sig at EU-telefoner kan bruge data indenfor regler om EU-takster.