Nr.3 - Mulighed for at påvirke rutevalg med GPS

Sagsnr.: 18/31952

 
Freja Brabæk Kristensen (O), Cømert Sonsuz (A)

Beslutningstema

Orientering om kommunens muligheder for at påvirke udbyderne af GPS-tjenester til at anvise eller fravælge særlige ruter i kommunen.

 

Sagsfremstilling og økonomi

Udvalget har bedt om en sag, som belyser mulighederne for at kommunen kan påvirke udbyderne af GPS-tjenester, til at anvise eller fravælge særlige ruter eller strækninger.

 

Alle grunddata blev i 2013-2014 givet fri. Data om veje, vejnavne, bygninger, adresser ligger tilgængelige på Geodatastyrelsens hjemmeside. GPS- firmaer kan benytte disse data frit eller de kan benytte egne data.

 

Der findes 2 større private firmaer som udbyder GPSer: Garmin og TomTom. Administrationen har været i kontakt med Garmin, som oplyser at de til deres bil-GPS-er benytter kortmateriale fra HERE (som tidligere hed Navteq). De selv deres øvrige kort (søkort, topografiske kort mm.). TomTom købte for år tilbage virksomheden TeleAtlas, og laver nu egne kort – mere detaljeret er ikke blevet oplyst. Desuden findes GoogleMaps, som langt de fleste i dag anvender via deres Smartphone. Google laver selv deres kort. 

 

Alle tre firmaer er private, så kommunen har i udgangspunktet ikke indflydelse på, hvilke data de enkelte firmaer anvender. Garmin oplyser at de kort som de vi får fra HERE, er baseret på offentlige grunddata samt HEREs egne observationer, testkørsler, rapporteringer fra brugere osv.

 

Administrationen er blevet orienteret om at firmaerne selv har observatører, som konstaterer og opsporer ændringer på vejnettet. Eksempelvis var den nye rundkørsel at finde i GoogleMaps, inden kommunen havde indrapporteret den som en ændring i GeoDanmark.


Det er muligt at indberette kortfejl via googles hjemmeside. Det kan eksempelvis være; forkerte vejnavne, forkerte eller manglende oplysninger om kørselsretninger på veje, veje som er forkert, vejspærringer, nedlagte veje, manglende veje og forkerte adresser eller markørplaceringer. De øvrige kortfirmaer har tilsvarende funktioner. Administrationen er blevet oplyst om at kortfirmaerne kontrollerer indberetninger fra private, før de indarbejdes i kortene. De forholder sig desuden typisk først til fejlene, når de har flere indrapporteringer om den samme fejl og først efter at de selv har vurderet stedet.

 

Administrationen har forespurgt andre kommuner om deres erfaringer med problemstillingen, og det fremgår entydigt at det kun er muligt at rette fejl ved at indmelde det til udbydernes hjemmesider. En borger i kommunen har oplyst at Vordingborg kommune har særlig viden om området. Administrationen har været i kontakt med Vordingborg kommune, som oplyser at de har erfaring med at indberette fejl på vejnettet (eksempelvis veje som er lukket), men at de ikke i øvrigt har fået ændret noget.

 

Brugerne kan typisk indstille deres GPS, til at foreslå den hurtigste vej, den korteste vej, undgå motorvej osv., hvilket kan påvirke de ruter som GPS-en foreslår. Hvis det ikke er direkte forbudt at køre på en vej, vil den indgå i GPS-ens beregningsforudsætninger og kan dermed indgå i et forslag til en rute.

 

Hvis kommune vil have indflydelse på om en specifik vej eller rute fremgår af GPSerne, kan man enten lukke vejen så den ikke længere er direkte, eller man kan ændre hastighedsgrænsen og den faktisk kørte hastighed, så kørsel af den pågældende vej bliver langsommere, hvilket vil indgå i GPS-ens beregning af ruter.

 

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

 

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

FNs verdensmål

9. Industri, innovation og infrastruktur

Byrådets arbejdsgrundlag

6. Det skal være nemt og sikkert at komme frem

 

Kompetence

Infrastruktur og Teknikudvalget.

 

Indstilling

  1. At orienteringen tages til efterretning

 

Beslutning i Infrastruktur- og Teknikudvalget den 09-01-2019

Orienteringen tages til efterretning.