Nr.1 - Godkendelse af dagsorden

Freja Brabæk Kristensen (O), Cømert Sonsuz (A)

Beslutning i Infrastruktur- og Teknikudvalget den 09-01-2019

Dagsordenen og tillægsdagsorden godkendt.