Nr.17 - Sager på vej per 30. januar 2019

Sagsnr.: 18/3066

 
Thomas Elgaard (V), Charlotte Bie (I)

Beslutningstema

Udvalget orienteres om sager der er planlagt til behandling.

 

Sagsfremstilling og økonomi

Listen over sager på vej er et planlægningsredskab for kommende møder.

Sager opført på listen kan flytte dato, nye sager kan komme til, og varslede sager kan blive uaktuelle og udgå. 

 

 

  • Trafikbestilling linje 354.
  • Skiltning i Fredensborg By - parkeringspladser og busholdepladser.
  • Orientering om sager vedr. mobilmaster.

 

Bevilling

Infrastruktur- og Teknikudvalget.

 

Kompetence

Infrastruktur- og Teknikudvalget.

 

Indstilling

  1. At orienteringen tages til efterretning.

 

Beslutning i Infrastruktur- og Teknikudvalget den 30-01-2019

Følgende sager ønskes tilføjet:

  • Temamøde med Movia
  • Orientering vedr. mobilmaster
  • Skiltning i Fredensborg –parkering og busholdepladser
  • Digital infrastruktur
  • EU-sager vedr. opsætning af wifi.