Nr.16 - Orientering per 30. januar 2019

Sagsnr.: 17/28986

 
Thomas Elgaard (V), Charlotte Bie (I)

Beslutning i Infrastruktur- og Teknikudvalget den 30-01-2019

Intet at bemærke.