Nr.86 - Prioritering farttilpasning på landet - projekter i lokaltrafikområde 7

Sagsnr.: 18/2639

 
Charlotte Bie (I)

Beslutningstema

Prioritering og finansiering af projekter i lokaltrafikområde 7.

 

Sagsfremstilling og økonomi

Baggrund

I ”Handlingsplan for Mobilitet og Infrastruktur 2018-2021” er ”Farttilpasning på landet” udpeget som én ud af 26 indsatser, der skal arbejdes med i perioden. Handleplanen er vedtaget af Plan, Miljø- og Klimaudvalget d. 30. november 2017 og gennemgået af Infrastruktur- og Teknikudvalget d. 7. februar 2018.

 

 

På møde i Infrastruktur- og Teknikudvalget den 28. februar 2018 blev udvalget orienteret om proces for indsatsen ”Farttilpasning på landet”. På møde i Infrastruktur- og Teknikudvalget den 4. juni 2018 blev forslag til konkrete trafiksikkerhedsmæssige forbedringer i lokaltrafikområde 7 godkendt.

 

Konkrete forslag til løsninger

De konkrete forslag løsninger som blev præsenteret i juni, tager udgangspunkt i borgernes ønsker kombineret med de faglige forslag til løsninger (Se bilag).

 

Løsningerne er projekteret videre og der er beregnet overslagspriser. Rundkørslen er prissat på baggrund af detailprojekt. De øvrige foranstaltninger på baggrund af skitseprojekt. Den endelige pris afhænger af NSPVs udgift til udførelsen. De beregnede priser viser at udgiften til de ønskede foranstaltninger forventes at være ca. 1,7 mio. kr.

 

Indsatsen finansieres af anlægsmidlerne til trafiksikkerhed i 2018. Midlerne til trafiksikkerhed er disponeret til flere forskellige projekter. Der er i Handlingsplanen for Mobilitet og Infrastruktur i udgangspunktet regnet med 0,8 mio. kr. til indsatsen i lokaltrafikområde 7. Der mangler således ca. 0,9 mio. kr. til gennemførelse af den samlede projekt. Administrationen har derfor opdelt de ønskede foranstaltninger i tre niveauer (1, 2 og 3). De tre niveauer er beskrevet herunder.

 

Løsningsniveau 1:

Løsning 1 kan finansieres indenfor afsatte budget på 0,8 mio. kr. og omfatter et minimum af foranstaltninger fordelt i området og landsbyerne:

-         På veje udenfor landsbyer nedsættes hastigheden, der etableres advarselstavler om ryttere, skiltning af Langstrupstien og flytning af byzoneskilte

-         I Langstrup tydeliggøres skarpe kurver vha. reflekser, der etableres fire modificeret cirkelbump og en brostensrende og evt. en ny belysningsmast i en skarp kurve

-         I Vejenbrød vil de eksisterende bump og indsnævringer blive renoveret og der vil blive etableret nye cirkelbump.

 

Løsningsniveau 2:

Løsningsniveau 2 indeholder alle foranstaltningerne fra løsningsniveau 1 suppleret med yderligere ønsker fra borgerne for yderligere 0,4 – 0,5 mio. kr.

 

-         På veje udenfor landsbyer etableres kortere ridestier udenom autoværn hvor det er muligt og ventezoner ved krydsningspunkter.

-         I Vejenbrød tydeliggøres et gangareal og evt. markering med steler, og en del af Vejenbrød afmærkes med 2-1 vejprofil.

 

Det foreslås at løsningsniveau 2 gennemføres og finansieres inden for anlægsmidlerne til trafiksikkerhed, idet nogle af de øvrige indsatser der finansieres af denne konto i 2018 forventes at blive en smule billigere end hidtil antaget.

 

Løsningsniveau 1 + 2 forventes at kunne gennemføres i 2018 afhængigt af NSPVs kapacitet.

 

Løsningsniveau 3:

Løsningsniveau 3 indeholder foranstaltningerne fra løsning 1 + 2 suppleret med en minirundkørsel i krydset Lønholdtvej/Langstrupvej i Langstrup og ny belysning i forbindelse med rundkørslen. Minirundkørslen forventes at koste ca. 0,4 – 0,5 mio. kr. Administrationen foreslår at minirundkørslen indgår i fremtidig prioritering af indsatser, evt. i forbindelse med en kommende handlingsplan fra 2022.

 

Tidsplan for øvrige lokaltrafikområder

Administrationen forventer at igangsætte dialog med det næste lokaltrafikområde (3) i efteråret 2018 med henblik på gennemførelse af mulige løsninger i 2019. Hvert lokaltrafikområde har unikke udfordringer, og det vides endnu ikke hvorvidt erfaringerne fra lokaltrafikområde 7 vedrørende budget og foranstaltninger er udtryk for det generelle niveau. Administrationen er opmærksom på dette i forhold til den fortsatte dialog og forventningsafstemning i lokaltrafikområdernes beboere.

 

  • 2019 - Lokaltrafikområde 3: Grønholt, Lønholt mm
  • 2020 – Lokaltrafikområde 4: Veksebo, Langerød, Toelt, Søholm mm
  • 2021 – Lokaltrafikområde 5: Kelleris mm

 

Kompetence

Infrastruktur- og Teknikudvalget.

 

Indstilling

  1. At Løsningsniveau 2 gennemføres og finansieres inden for anlægsmidlerne til Trafiksikkerhed.
  2. At løsningsniveau 3 (minirundkørslen) indgår i en fremtidig prioritering af indsatser.

Beslutning i Infrastruktur- og Teknikudvalget den 12-09-2018

Godkender administrationens indstilling.