Nr.82 - Forslag fra Venstre - Etablering af bredbånd

Sagsnr.: 18/24315

 
Charlotte Bie (I)

Beslutningstema

Forslag fra Venstre - Etablering af bredbånd.

 

Sagsfremstilling og økonomi

Som mandatet til administrationen pt er defineret kan kommunen alene støtte bredbåndsprojekter, som samtidig opnår tilskud fra statens bredbåndspulje. Statens bredbåndspulje yder tilskud ned til en egenbetaling pr husstand på 4.000 kr.

Statens bredbåndspulje fokuserer alene på ejendomme, som har en internet adgang med en hastighed på under 10mb. Ejendomme, som via kobbernettet opnår en hastighed på mere end 10 mb er således ikke tilskudsberettiget, hverken fra staten eller kommunen.

Vi har imidlertid i kommunen en stort antal ejendomme, som via deres kobberledninger er i stand til at opnå hastigheder på op til 25mb. Dette kan synes af meget, men set i forhold til, at mange ejendomme i Danmark på nuværende tidspunkt kan opnå 1.000 mb, er det i sagens natur forsvindende lidt. På Yousee’s hjemmeside anbefaler man da også at en familie på 4 har en forbindelse på ikke under 100 mb. Dette er ikke pt opnåeligt med de nuværende teknologier på kobbernettet.

Statens bredbåndspulje gav sidste år tilskud til 30 projekter ud af ca 120 ansøgte.

Der er i indtil nu i bredbåndsprojektet (der løber fra 2017 – 2020) brugt ca. 800.000 kr. af kommunens midler ud af de afsatte 1,5 mio.

Etablering af bredbånd koster som tommelfingerregel mellem 10.000 - 30.000 pr husstand afhængig af afstanden mellem de tilmeldte ejendomme (eksklusiv egenbetaling). Som eksempel kostede Grønholts projekt med 104 tilsluttede ejendomme kr 27.000/stk.

 

Da intentionen med kommunens bredbåndspulje er, at bringe bredbåndsforbindelser ud til så mange husstande i kommunen som muligt foreslår jeg følgende:

 

Kompetence

Infrastruktur- og Teknikudvalget.

 

Indstilling

Venstre indstiller:

  1. At administrationen bemyndiges til, omkostningsmæssigt at sidestille grundejere, hvis ejendomme pt er afhængige af kobberforbindelser, men ikke (kan) opnå(-r) tilskud fra bredbåndspuljen, med grundejere, der opnår tilskud fra bredbåndspuljen.

I praksis betyder dette, at kommunen fortsat vil yde et tilskud på 4.000 kroner per husstand, som godkendes under statens bredbåndspulje, og i tillæg hertil giver tilskud til øvrige projekter, således at disse også kan få installeret bredbånd mod en egenbetaling på 4.000 kr.

På denne måde sidestilles alle grundejeres mulighed for at få bredbånd (fibernet).

Bevillinger foretages efter ”først til mølle” princippet, dog således at administrationen i første omgang anbefaler og tilsikrer, at de enkelte projekter, såfremt de umiddelbart er tilskudsberettigede, først og fremmest søges finansieret via statens bredbåndspulje forinden bevilling fra kommunes ditto.

 

Beslutning i Infrastruktur- og Teknikudvalget den 12-09-2018

Sagen drøftet.

Udvalget ønsker et forslag til en fremadrettet administration af puljen udarbejdet. Forslaget skal dels tage højde for principper som foreslået ovenfor, men også for, at der fortsat er områder, hvor der kun kan opnås meget lav bredbåndskapacitet.