Nr.102 - Sager på vej per 10. oktober 2018

Sagsnr.: 18/3066

 

Beslutningstema

Udvalget orienteres om sager der er planlagt til behandling.

Sagsfremstilling og økonomi

Listen over sager på vej er et planlægningsredskab for kommende møder.

Sager opført på listen kan flytte dato, nye sager kan komme til, og varslede sager kan blive uaktuelle og udgå. 

 

  • Etablering af bredbånd i kommunen.
  • Ligebehandling af boligveje
  • Busbetjening af kommende plejecenter

 

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

 

Kompetence

Infrastruktur- og Teknikudvalget.

 

Indstilling

  1. At orienteringen tages til efterretning.

 

Beslutning i Infrastruktur- og Teknikudvalget den 10-10-2018

Orienteringen tages til efterretning.