Nr.113 - Sager på vej per 7. november 2018

Sagsnr.: 18/3066

 
Cømert Sonsuz (A), Lars Egedal (V)

Beslutningstema

Udvalget orienteres om sager der er planlagt til behandling.

 

Sagsfremstilling og økonomi

Listen over sager på vej er et planlægningsredskab for kommende møder.

Sager opført på listen kan flytte dato, nye sager kan komme til, og varslede sager kan blive uaktuelle og udgå. 

 

  • Etablering af bredbånd i kommunen.
  • Status for projektet i Humlebæk Fiskerleje.
  • Mulighed for at influere på rutevalg i GPS-er.
  • Trafiksikkerhed/fart på Mariehøj.

 

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

 

Kompetence

Infrastruktur- og Teknikudvalget.

 

Indstilling

  1. At orienteringen tages til efterretning.

 

Beslutning i Infrastruktur- og Teknikudvalget den 07-11-2018

Orienteringen tages til efterretning.