Nr.48 - Sager på vej per 3. maj 2018

Sagsnr.: 18/3066

 
Charlotte Bie (I)

Beslutningstema

Udvalget orienteres om sager der er planlagt til behandling.

Sagsfremstilling og økonomi

Listen over sager på vej er et planlægningsredskab for kommende møder.

Sager opført på listen kan flytte dato, nye sager kan komme til, og varslede sager kan blive uaktuelle og udgå. 

 

  • Økonomimodel for vintertjeneste
  • Tilstandsvurdering på veje og stier i Fredensborg kommune
  • Indledende drøftelse omkring harmonisering af ejerforhold i forhold til boligveje ud fra et ligebehandlingsprincip
  • Årsrapport og regnskab 2017 for Nordsjællands Park og Vej

 

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence

Infrastruktur- og Teknikudvalget.

Indstilling

At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Infrastruktur- og Teknikudvalget den 03-05-2018

Orienteringen tages til efterretning.