Nr.47 - Orientering pr. 3. maj 2018

Sagsnr.: 18/1609

 
Charlotte Bie (I)

Sagsfremstilling og økonomi

  • Udvalgets møde i august planlægges afholdt på eller ved Louisiana i Humlebæk. Et af temaerne på mødet vil være parkeringsudfordringer/muligheder i området.

 

  • NSPV har indført et nyt logo som vil blive sat på alle skraldespande såvel Big Belly i gågadeområderne, og de almindelige skraldespande der står spredt rundt omkring. Endvidere vil der blive iværksat en række andre tiltag under overskriften ”Sammen holder vi byen ren”.

 

cid:image006.jpg@01D3D347.050886E0

 

cid:image007.jpg@01D3D347.050886E0

 

 

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

 

Kompetence

Infrastruktur- og Teknikudvalget.

 

Indstilling

  1. At orienteringen tages til efterretning.

 

Beslutning i Infrastruktur- og Teknikudvalget den 03-05-2018

Orienteringen, herunder orientering om udbedring af lunker på Niverød Kongevej,  tages til efterretning.