Nr.62 - Sager på vej per 4. juni 2018

Sagsnr.: 18/3066

 
Charlotte Bie (I)

Beslutningstema

Udvalget orienteres om sager der er planlagt til behandling.

Sagsfremstilling og økonomi

Listen over sager på vej er et planlægningsredskab for kommende møder.

Sager opført på listen kan flytte dato, nye sager kan komme til, og varslede sager kan blive uaktuelle og udgå. 

 

·         Skiltning i Fredensborg By - parkeringspladser og busholdepladser.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence

Infrastruktur- og Teknikudvalget.

Indstilling

At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Infrastruktur- og Teknikudvalget den 04-06-2018

Der ønskes en sag med orientering om beskæring af træer ved vejareal på dagsordenen