Nr.61 - Orientering per 4. juni 2018

Sagsnr.: 18/1609

 
Charlotte Bie (I)

Sagsfremstilling og økonomi

  • Administrationen har modtaget følgende afsendt på vegne af beboere på Smedebakken: ”Vi kan nu se det færdige resultat af den beslutning, der blev truffet i Infrastruktur og Teknikudvalget i januar 2018. Vi vil gerne udtrykke vores tilfredshed over den harmoniske, diskrete og velfungerende løsning, der er blevet slutresultatet af de diskussioner og overvejelser, som et samarbejde mellem en borgergruppe fra Smedebakken og kommune er mundet ud i. Vi oplever at trafikken glider problemfrit, og at sikkerheden omkring børnehaverne er bibeholdt ved den permanente lukning af Smedebakken inkl. miljøbump. Godt at se, når nærdemokratiet fungerer. Tak for det”

 

 

  • Formanden var af bestyrelsen for Gl. Humlebæk fiskeleje inviteret til møde i fiskerlejet den 27/5 for at drøfte løsninger på de trafikale udfordringer i Fiskelejet herunder hensynet til fredningen i området. Der blev blandt andet drøftet mulighed for at begrænse trafikken og parkeringen, samt muligheden for at ændre i belægninger på vejen. Forslagene er samlet i et notat, som er videregivet til administrationen. Flere af forslagene har tidligere været drøftet i den arbejdsgruppe, som er nedsat for at finde løsninger på vejen. Arbejdsgruppens arbejde afventer pt. afklaring omkring Helsingør kommunes holdning til begrænsning af trafikken på vejen. Efter afklaringen med Helsingør, forventes arbejdsgruppen at genoptage sit arbejde, hvori de forslag som er drøftet på mødet kan indgå. Der forventes afholdt møde med Helsingør kommune i august 2018.

 

 

 

 

 

 

Indstilling

  1. At orienteringen tages til efterretning.

 

Beslutning i Infrastruktur- og Teknikudvalget den 04-06-2018

Orienteringen tages til efterretning.