Nr.60 - Sager behandlet på lukket møde den 4. juni 2018

Sagsnr.: 18/15095

 
Charlotte Bie (I)

Sagsfremstilling og økonomi

Sag nr. 63 ” Evaluering af tilbud på drift og vedligeholdelse samt modernisering af vejbelysning”.

 

Beslutning i Infrastruktur- og Teknikudvalget den 04-06-2018

Sag nr. 63 ”Evaluering af tilbud på drift og vedligeholdelse samt modernisering af

vejbelysning” ændrer status fra lukket til åben.