Nr.56 - Blomster i Jernbanegade, Fredensborg bymidte

Sagsnr.: 18/13424

 
Charlotte Bie (I)

Beslutningstema

Udvalget skal beslutte om der kan tildeles et beløb på kr. 15.000,- til blomster i Jernbanegade i Fredensborg bymidte. Finansiering sker fra anlægsbevillingen til etablering af midlertidig sivegade i Jernbanegade.

 

Sagsfremstilling og økonomi

I 2017 blev et borgerdrevet blomsterprojekt gennemført med midler fra anlægsbevillingen til projektet Den Grønne Slotsby, hvor der var afsat en pulje til midlertidige tiltag på 120.000 kr. i 2016-17. Puljen havde til formål at understøtte borgerinitierede projekter og aktiviteter, i Fredensborg bymidte. Projekter og aktiviteter blev koordineret med aktiviteterne i regi af Planstrategien for Fremtidens Fredensborg Kommune. Konkret blev der ydet støtte til tre projekter:

 

  1. Byrumsinstallation i Langedammen (labyrint og siddeplatform)
  2. Boghjørne på Lille Torv
  3. Blomster i Jernbanegade

 

Borgerforeningen Fredensborg By har nu igen den 4. december 2017 ansøgt Fredensborg Kommune om midler til etablering af blomsterkummer til Jernbanegade med et beløb på kr. 19.500,- (inkl. moms).

 

Borgerforeningen blev i svar fra Borgmesteren den 2. januar 2018 oplyst:

 

  • At puljen til midlertidige tiltag ikke længere findes og at den anlægsbevilling der nu er afsat til bymidtens udvikling under titlen Den Grønne Slots by, er øremærket til permanente løsninger i bymidten.
  • At der evt. kan findes økonomi til indkøb af blomsterkasser i forbindelse med afslutning af anlægsprojektet for etablering af den nuværende løsning for sivegade i Jernbanegade.

 

Borgerforeningen forestår selv aftale og indkøb fra leverandør, vedligeholdelse og etablering/nedtagning af blomsterkuberne og Nordsjællands Park og Vej forestår vanding indtil blomstringsperioden er afsluttet forventet i efteråret 2018.

 

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

 

Kompetence

Infrastruktur- og Teknikudvalget.

 

Kommunikation

Trafik og Borgerforeningen Fredensborg By.

 

Indstilling

  1. At udvalget tildeler Borgerforeningen Fredensborg By restbeløbet fra anlægsbevillingen til sivegade i Jernbanegade på kr. 15.000,- (ex. moms) til blomsterprojektet, som beskrevet i sagen.

 

Beslutning i Infrastruktur- og Teknikudvalget den 04-06-2018

Godkender administrationens indstilling.