Nr.49 - Godkendelse af dagsordenen

Charlotte Bie (I)

Beslutning i Infrastruktur- og Teknikudvalget den 04-06-2018

Dagsordenen godkendt.

Sag nr. 63 ”Evaluering af tilbud på drift og vedligeholdelse samt modernisering af vejbelysning” ændrer status fra lukket til åben.

Charlotte Bie (I) deltog ikke i mødet.