Nr.9 - Udførte arbejder i trafik i 2017

Sagsnr.: 17/27367

 
Carsten Nielsen (A)

Beslutningstema

Orientering om udvalgte udførte arbejde på Vej- og Trafikområdet i 2017.

Sagsfremstilling og økonomi

For at give et overblik over hvilke arbejder der er udført på vej- og trafikområdet i 2017, har administrationen lavet vedlagte opslag som i billeder og tekst viser udvalgte projekter og opgaver, der er udført i 2017.


Opslaget viser anlægsprojekter, analyser og udvalgte driftsopgaver. Der er ikke medtaget borgerhenvendelser, sager med naboer til vejene og intern rådgivning til for eksempel byggeprojekter og lokalplaner.


Udvalget for Infrastruktur og Trafik har været involveret i størstedelen af projekterne og har rådgivet Plan-, Miljø og Klimaudvalget i de konkrete beslutninger om projekterne. Begge udvalg orienteres om de udførte arbejder med udgangspunkt i opslaget.


Udvalget for Infrastruktur og Trafik præsenteres for opslaget og projekterne gennemgås kort på mødet. 


Plan-, Miljø- og Klimaudvalget forelægges efterfølgende opslaget til orientering.


Sagsbehandling siden den 13. december 2017

Da udvalgsstrukturen fra 1. januar 2018 er ændret skal denne sag behandles i Infrastruktur og Teknikudvalget og ikke i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence

Plan-, Miljø- og Klimaudvalget.

Indstilling

  1. At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Udvalget for Infrastruktur og Trafik den 13-12-2017


Orienteringen taget til efterretning. Udvalget anbefaler at administrationens præsentationsfolder lægges på kommunens hjemmeside.

Beslutning i Infrastruktur- og Teknikudvalget den 10-01-2018

Orienteringen tages til efterretning.