Nr.11 - Orientering per 15. januar 2018

Sagsnr.: 17/28986

 
Carsten Nielsen (A)

Beslutningstema

<ul type=disc>
 • Vejforum afholdes den 5. og 6. december 2018 i Nyborg.

  • Passagerpulsen som er en del af Forbrugerrådet Tænk, og finansieret via finansloven skal forbedre den kollektive transport for passagerne.

  De laver blandt andet undersøgelser af passagerenes tilfredshed.


  Den seneste undersøgelse er netop offentliggjort og viser at togpassagerer har en svagt stigene tilfredshed, som primært kan tilskrives bedre rettidighed.


  På Kystbanen specifikt er der en svag stigning i tilfredsheden siden sommeren 2016. Denne stigning ses især i forhold til rettidigheden, standarden af toget og servicen undervejs.


  Passagerpulsen anbefaler at togselskaberne arbejder målrettet med rettidigheden, information i toge og på stationer, stilslutning til anden kollektiv transport, p-forhold for cykler og bil, togenes generelle standard og venteforhold. Den samlede rapport kan findes på http://passagerpulsen.taenk.dk/vidensbanken/undersoegelse-togpassagerers-tilfredshed-med-rejsen.


  • Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har udarbejdet en Trafikplan for den statslige jernbane. Planen er sendt i høring hos landets kommuner med høringsfrist den 26. februar 2018. Det punkt i planen der hovedsageligt berører Fredensborg Kommune er ændringer på kystbanen. De primære ændringer i forslaget er:

   • Ændring af driften i aften timerne fra 20-minutersdrift til ½-timesdrift.
   • Fjernelse af direkte drift mod Københavns Lufthavn og Sverige
   • Tilkobling til jernbanen mod Ny Ellebjerg og Næstved

  Administrationen vil på næste møde i udvalget, fremlægge et forslag til høringssvar til godkendelse. 

  Beslutning i Infrastruktur- og Teknikudvalget den 10-01-2018

  Orienteringen tages til efterretning.