Nr.20 - Orientering per 7. februar 2018

Sagsnr.: 18/1609

 

Sagsfremstilling og økonomi

  • KL’s kommunalpolitiske konference på teknik- og miljøområdet, TEKNIK & MILJØ ’18 afholdes den 12. – 13. april 2018 i Aarhus.

 

  • Region Hovedstaden oplever stigende udgifter til drift af den kollektive trafik og har derfor drøftet en række mulige besparelser. I et af forslagene indgår blandt andet reduktioner på buslinje 150S i kommunerne nord for stoppestedet ”Gl. Holte” på Helsingørmotorvejen. Det vil i givet fald også reducere driften i Fredensborg kommune. Spareplanen forventes drøftet på Forretningsudvalgets møde i marts måned. Det kan være relevant, at kommunen allerede nu fremsender bemærkninger til Region Hovedstaden.

Beslutning i Infrastruktur- og Teknikudvalget den 07-02-2018

Vedr. orientering om mulige regionale besparelser på buslinje 150S ønsker udvalget at der afsendes en skarp markering af, at Fredensborg Kommune ikke kan acceptere forringelser af linje 150S, da linjen har særdeles stor betydning for kommunens regionale buspassagerer.