Nr.17 - Gennemgang af Handlingsplan for Mobilitet og Infrastruktur 2018 - 2021

Sagsnr.: 16/26946

 

Beslutningstema

Orientering om indsatserne i Handlingsplan 2018 – 2021, med fokus på indsatser der skal gennemføres i 2018.

Sagsfremstilling og økonomi

Baggrund

Plan-, Miljø- og Klimaudvalget vedtog den 6. september 2017 kommunens Mobilitets- og Infrastrukturstrategi for perioden 2018 – 2029.


Realisering af strategien sker gennem 4-årige handlingsplaner, som udgør administrationens arbejdsgrundlag i den kommende fireårsperiode.


Første handlingsplan omfatter  indsatser som skal gennemføres i fireårs perioden fra 2018 – 2021. Handlingsplanen blev vedtaget af Plan-, Miljø- og Klimaudvalget 30. november 2017 og er udmøntet i 26 konkrete indsatser. Handlingsplanen 2018 – 2021 er vedlagt dagsordenen som bilag.


Handlingsplanen er lavet med udgangspunkt i Mobilitets og Infrastrukturstrategien, og drøftelser i Udvalget for Infrastruktur og Trafik og i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget samt budgetforliget 2018 – 2021. Desuden indgår udvalgte indsatser inden for politikområde 3.Handlingsplanen

Handlingsplanen er opdelt i 26 indsatser som er beskrevet med hensyn til indhold, formål, udførelsestidspunkt og økonomi.


På mødet gennemgås handlingsplanen med fokus på de indsatser som gennemføres helt eller delvist i 2018. De konkrete indsatser bliver i relevant omfang forelagt til specifik politisk behandling.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence

Infrastruktur og Teknikudvalget.

Indstilling

  1. At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Infrastruktur- og Teknikudvalget den 07-02-2018

Orienteringen tages til efterretning. Udvalget roser den gode og gennemarbejdede plan.