Nr.30 - Orientering per 28. februar 2018

Sagsnr.: 18/1609

 
Charlotte Bie (I)

Sagsfremstilling og økonomi

3 ekstra dagrenovationssække

I forbindelse med hjemtagning af affaldsopgaver fra 1. april 2018 har Fredensborg Forsyningen arbejdet med at optimere affaldsindsamlingen. Gennem dette arbejde er forskellige problemstillinger afdækket. Én af dem har været de 3 ekstra dagrenovationssække, der hvert år i april måned leveres hos de husstande, der er tilmeldt med et 110 liter affaldsstativ. Omkostningen ved denne ydelse andrager til ca. 565.000 kr./år svarende til ca. 55 kr. pr. husstand.

 

Hvor mange husstande der benytter de udleverede ekstrasække vides ikke - men erfaringsmæssigt er antallet meget begrænset.

 

Fredensborg Forsynings bestyrelse besluttede på møde den 20. februar 2018, at den nuværende ordning med at levere ekstrasække til alle husstande med 110 liters affaldsstativ indstilles. Borgerene henvises fremover til at bestille ekstrasække vederlagsfrit igennem Fredensborg Forsynings hjemmeside.

 

Beslutning i Infrastruktur- og Teknikudvalget den 28-02-2018

Orienteringen tages til efterretning.