Nr.29 - Opfølgning på spørgsmål vedrørende opgradering af buslinje 370 til R-bus

Sagsnr.: 17/25584

 
Charlotte Bie (I)

Beslutningstema

Opfølgning på spørgsmål vedrørende udvidelse af busdriften på buslinje 370 til fuld R-drift.

 

Sagsfremstilling og økonomi

Plan-, Miljø- og Klimaudvalget behandlede på mødet den 30. november 2017 en sag om trafikbestilling 2019. I den forbindelse besluttede udvalget at kørslen med buslinje 370, udvides fra december 2018, således at der om lørdagen køres med 1-timersdrift  i stedet for den nuværende 2-timesdrift. Dvs. fordobling af hyppigheden om lørdagen.

 

Udvalget besluttede desuden at det undersøges, om ruten kan opgraderes til fuld R-bus-drift.

 

R-busnettet består af buslinjer, der primært betjener regionale rejsemål med høj frekvens og direkte ruter. R-nettets koncept er enkelt: Mandag-fredag i dagtimerne (kl. 6-20) opererer R-nettet med halvtimes drift. I aftentimerne samt i weekender er der timedrift.

 

Buslinje 370 kører i dag med halvtimedrift i myldretiden på hverdage og timedrift uden for myldretiden. I weekenden køre den i 2 timerdrift fra om morgenen til eftermiddag. R-drift indebærer dermed en væsentlig udvidelse af den nuværende busdrift.

 

Administrationen har bedt Movia vurdere mulighederne for udvidelse til fuld R-drift. Nedenstående skema viser den nuværende drift sammenlignet med, den udvidelse som blev besluttet indført fra december 2018 og eventuel udvidelsen til R-drift.

 

Nuværende buslinje

Udvidelse som træder i kraft december 2018

Eventuel udvidelse til R-drift

På hverdage:

halvtimedrift i myldretiden (06:08 – 08:38 og 14:08 – 18:38)

Timedrift i øvrige perioder. Sidste bus kører ca. kl. 23

 

I weekend:

To-timersdrift  lørdag 8 -14 og søndag fra ca. 10 – 16

 

Som nu, men med timedrift om lørdagen fra ca. 7 – 23.

På hverdage:

Halvtimedrift på hverdage mellem ca.  6 og 20.

Timedrift fra ca. 20 – 24.

 

I weekenden:

Timedrift på lørdage og søn- og helligdage mellem ca. 7 og 24.

 

 

Movia har skønnet at udvidelsen til R-drift i forhold til den nuværende kørsel, vil give en passagerstigning på ca. 33%.  En væsentlig del af passagerstigningen forventes at  ske med den allerede bestilte udvidelse, som træder i kraft december 2018.

 

Udvidelsen til R-drift forventes at koste Fredensborg kommune ca. 1,0 mio. kr. om året.

 

Udgiften til den nuværende linje 370 (inklusiv den udvidelse som træder i kraft i december 2018) er ca. 3,2 mio. kr. Udgiften ved fuld R-drift forventes således at medføre en skønnet årlig driftsudgift til buslinje 370 på 4,2 mio. kr.

 

Udvidelsen kan ikke rummes inden for det nuværende budget til busdrift.

 

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

 

Kompetence

Infrastruktur- og Teknikudvalget.

 

Indstilling

  1. At orienteringen tages til efterretning.

 

Beslutning i Infrastruktur- og Teknikudvalget den 28-02-2018

Orienteringen tages til efterretning.