Nr.22 - Godkendelse af dagsordenen

Charlotte Bie (I)

Beslutning i Infrastruktur- og Teknikudvalget den 28-02-2018

Dagsordenen godkendt. Charlotte Bie (I) var fraværende.