Nr.124 - Sager på vej per 4. december 2018

Sagsnr.: 18/3066

 
Charlotte Bie (I), Cømert Sonsuz (A)

Beslutningstema

Udvalget orienteres om sager der er planlagt til behandling.

Sagsfremstilling og økonomi

Listen over sager på vej er et planlægningsredskab for kommende møder.

Sager opført på listen kan flytte dato, nye sager kan komme til, og varslede sager kan blive uaktuelle og udgå. 

 

  • Skiltning i Fredensborg By - parkeringspladser og busholdepladser.
  • Kommunens muligheder for at influere på rutevalg gennem samarbejde med GPS udbydere

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence

Infrastruktur- og Teknikudvalget.

Indstilling

At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Infrastruktur- og Teknikudvalget den 04-12-2018

Orienteringen tages til efterretning.