Nr.123 - Orientering per 04. december 2018

Sagsnr.: 17/28986

 
Charlotte Bie (I), Cømert Sonsuz (A)

Sagsfremstilling og økonomi

Movias årshjul

Movias bestyrelse har besluttet at ændre årshjulet for budget og trafikbestilling for at sikre bedre sammenhæng mellem Movias årshjul og de kommunale og regionale budgetprocesser. Trafikbestillingstidspunkt flyttes fra senest 1. maj til senest 15. oktober og det store køreplansskiftet vil blive flyttet fra den 2. søndag i december til sidste søndag i juni. Der vil forsat være tilpasninger af køreplaner den 2. søndag i december, hvor togene skifter køreplaner. Ændringer vil træde i kraft i forbindelse med næste års trafikbestilling (15. oktober 2019 med henblik på køreplanskift juni 2020). Administrationen har ikke fremsendt bemærkninger til beslutningen.

 

Kompetence

Infrastruktur- og Teknikudvalget.

 

Indstilling

  1. At orienteringen tages til efterretning.

 

Beslutning i Infrastruktur- og Teknikudvalget den 04-12-2018

Orienteringen tages til efterretning.