Nr.122 - Orientering om udførte arbejder på trafikområdet i 2018

Sagsnr.: 18/31743

 
Charlotte Bie (I), Cømert Sonsuz (A)

Beslutningstema

Orientering om udvalgte udførte arbejde på Vej- og Trafikområdet i 2018.

 

Sagsfremstilling og økonomi

For at give et overblik over hvilke arbejder der er udført på vej- og trafikområdet i 2018, har administrationen lavet en oversigt i form af en folder, som i billeder og tekst viser udvalgte projekter og opgaver udført i 2018.

 

 

Folderen præsenterer udvalgte anlægsprojekter, analyser og opgaver. Folderen har ikke alle opgaver med, ligesom den ikke rummer konkrete borgerhenvendelser, sager med naboer til vejene og intern rådgivning til for eksempel byggeprojekter og lokalplaner.

 

 

Infrastruktur og Teknikudvalget har været involveret i størstedelen af projekterne og taget konkrete beslutninger om projekterne. På mødet præsenteres udvalget for opslaget og projekterne gennemgås kort på mødet.

 

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

 

Kompetence

Infrastruktur- og Teknikudvalget.

 

Indstilling

  1. At orienteringen tages til efterretning.

 

Beslutning i Infrastruktur- og Teknikudvalget den 04-12-2018

Orienteringen tages til efterretning.