Nr.121 - Orientering om driftssituationen af belysningen i Kokkedal og Nivå

Sagsnr.: 18/31271

 
Charlotte Bie (I), Cømert Sonsuz (A)

Beslutningstema

Orientering om driftssituationen på belysningsområdet på baggrund af udfald i belysningen i Kokkedal og Nivå i oktober/november 2018.

 

Sagsfremstilling og økonomi

I sommeren 2018 overtog kommunen ejerstatus belysningsanlægget fra Ørsted. I foråret 2018 gennemførte kommunen et større udbud af den fremtidige drift og vedligeholdelse af belysningsanlægget, som er resulteret i en aftale med firmaet Verdo.

 

I oktober og november 2018 har kommune og beboere i større områder i Kokkedal og til dels også i Nivå oplevet at gadebelysningen i større områder har været ude af drift i længere tid.

 

Administrationen har været i kontinuerlig dialog med Verdo om problemerne i Kokkedal og Nivå. Fokus har været på i første omgang at få løst de akutte problemer i områderne og i anden omgang at forebygge tilsvarende problemer i fremtiden. Der har været et konstruktivt samarbejde om problemerne og driftssituationen er pt. normaliseret. Kommunikationen til borgerne er blevet prioriteret i processen, med løbende information – blandt andet via kommunens hjemmeside.

 

De aktuelle problemer

De akutte problemer i områderne har skyldtes flere forskellige forhold. Det primære problem har været at der er sket kortslutninger i anlægget, hvilket har fået belysningen til at gå ud. Kortslutningerne skyldes især at de ledningssamlinger som er i masterne, er af en forældet type, med høj risiko for at kortslutte når det bliver fugtigt vejr.

 

Dette kombineret med at anlægget er opbygget således at sikringerne sider centralt, hvilket indebærer at hvis én lampe går i stykker så stopper alle lamperne på samme fase med at lyse, har betydet at mange lamper er gået ud i områderne, når blot en lampe er kortsluttet.

 

Ledningerne i de berørte områder er af en type som afgiver en lille smule strøm (afledning), hvilket har betydet at det har været vanskeligt for entreprenøren at finde ud af, hvilke master som konkret har været kortsluttet. De har derfor været nødsaget til at gennemgå en stor mængde lysmaser for at kunne rette fejlene.

 

Andre steder i anlægget har der været problemer med strømforsyningen fra Radius, og nogle steder er sikringerne i sikringsskabene blevet fjernet gentagne gange.

 

 

Fremadrettet løsning

I samarbejde med Verdo er det drøftet hvilke tiltag der kunne give størst sikkerhed for at lignende problemer ikke skulle opstå igen.

 

For det første vurderes det at en udskiftning til klasse II sikringselementer i masterne vil øge driftssikkerheden betydeligt bl. a. ved at afledningsproblemer bliver elimineret og i form af hurtigere fejlfinding.

 

For det andet vil en udskiftning af armaturer til LED resultere i mere stabile lyskilder med mindre fejlhyppighed.

 

Det er planen at gennemføre en udskiftning i et pilotområde i Kokkedal for at få mere konkrete driftsresultater. Udskiftning på hovedstien kan ske med en ny LED-indsats, hvor der i dag findes Københavnerarmatur.

 

Samtidig er Verdo forpligtet til at foretage et hovedeftersyn, hvor skabe bliver testet og kontrolleret, kabler bliver målt og master og lyskilder bliver kontrolleret. Nogle kontroller gennemføres som stikprøver.

 

På baggrund af pilotforsøget og hovedeftersyn fås et bedre overblik over anlægget efter hvilket der kan prioriteres og iværksættes driftsforbedrende tiltag.

 

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

 

Kompetence

Infrastruktur og Teknikudvalget.

 

Indstilling

  1. At orienteringen tages til efterretning.

 

Beslutning i Infrastruktur- og Teknikudvalget den 04-12-2018

Orienteringen tages til efterretning.