Nr.77 - Sager behandlet på lukket møde den 15. august 2018

Sagsnr.: 18/15095

 
Carsten Nielsen (A)

Sagsfremstilling og økonomi

Sag nr. 79 ”Optisk sortering - valg af ekstern rådgiver

 

Beslutning i Infrastruktur- og Teknikudvalget den 15-08-2018

Anbefaler administrationens indstilling.