Nr.76 - Orientering per 15. august 2018

Sagsnr.: 18/1609

 
Carsten Nielsen (A)

Sagsfremstilling og økonomi

Trafiksikkerhedsinspektion

Udvalget blev kort orienteret om trafiksikkerhedsinspektion på trafikvejene, som er en af indsatserne i Handlingsplanen for Mobilitet og Infrastruktur 2018 – 2021. Indsatsen er forholdsvis begrænset i 2018 og 2019, hvor der er afsat 0,1 mio. kr. om året, men indsatsen øges i 2020 og 2021, hvor der er afsat 0,6 mio. kr. om året. Trafiksikkerhedsinspektion går ud på at gennemgå vejene systematisk for at afdække faktorer, som kan udgøre en potentiel trafiksikkerhedsrisiko. Hastighedsgrænser, oversigt, faste genstande, vil typisk være elementer som vil kunne indgå i en trafiksikkerhedsinspektion. Planen er at Kongevejen/Fredensborg Kongevej mellem Kokkedal og Fredensborg indgår som den første strækning indsatsen. Denne første strækning vil udgøre en pilotindsats i forhold til metode, mulige tiltag mm.

 

Indstilling

  1. At orienteringen tages til efterretning.

 

Beslutning i Infrastruktur- og Teknikudvalget den 15-08-2018

Orienteringen tages til efterretning.