Nr.75 - Sager på vej per 15. august 2018

Sagsnr.: 18/3066

 
Carsten Nielsen (A)

Beslutningstema

Udvalget orienteres om sager der er planlagt til behandling.

 

Sagsfremstilling og økonomi

Listen over sager på vej er et planlægningsredskab for kommende møder.

Sager opført på listen kan flytte dato, nye sager kan komme til, og varslede sager kan blive uaktuelle og udgå. 

 

  • A6-analysen
  • Skiltning i Fredensborg By - parkeringspladser og busholdepladser
  • Busbetjening af nyt plejecenter
  • Sortering af husholdningsaffald

 

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

 

Kompetence

Infrastruktur- og Teknikudvalget.

 

Indstilling

  1. At orienteringen tages til efterretning.

 

Beslutning i Infrastruktur- og Teknikudvalget den 15-08-2018

Orienteringen tages til efterretning.